131207 – 2 veckor

Solhems Baron de Ley
Född: 14.45 Födelsevikt: 349 gr
Vikt 1 vecka: 652 gr
Vikt 2 veckor: 1031 gr
Mörkbeige med vita tecken, avsaknad av svansSolhems_Baron_de_ley
baron_de_ley

Solhems Blanco
Född: 15.03 Födelsevikt: 306 gr
Vikt 1 vecka: 593 gr
Vikt 2 veckor: 930 gr
Beige med vita tecken, Lång svans
Han va lite trött i början.
blanco_trott
blnco_huvud
blanco_liggande
Solhems Bouza do Rei
Född: 15.17 Födelsevikt: 318 gr
Vikt 1 vecka: 605 gr
Vikt 2 veckor: 972 gr
Beige med vita tecken, Stubb svans
bouza_huvud
Bouza_liggande

Solhems Blanc de Pacs
Född: 15.22 Födelsevikt: 316 gr
Vikt 1 vecka: 617 gr
Vikt 2 veckor: 1020 gr
Mörk beige med vita tecken, Lång svans
pacs_huvud
Blanc_de_pacs_ligg

Solhems Blanc Sellecció
Född: 16.12 Födelsevikt: 329 gr
Vikt 1 vecka: 627 gr
Vikt 2 veckor: 951 gr
Mörk beige med vita tecken, Lång svans
Blanc_huvud
Blanc_liggande
Blanc_Sellecció

Solhems Burgáns
Född: 17.03 Födelsevikt: 338 gr
Vikt 1 vecka: 595 gr
Vikt 2 veckor: 870 gr
Beige med vita tecken, kort svans
Burgáns_huvud
Burgáns_liggande
Burgáns

Solhems Beronia
Född: 18.25 Födelsevikt: 340 gr
Vikt 1 vecka: 600 gr
Vikt 2 veckor: 957 gr
Beige med vita tecken, avsaknad av svans
IMG_3050_c
Beronia

2 thoughts on “131207 – 2 veckor”

Comments are closed.