131220 – 4 veckor

Det fick bli en dag för tidigt denna vecka.

Solhems Baron de Ley
Född: 14.45
Födelsevikt: 349 gr, vikt 1 v: 652 gr, vikt 2 v: 1031 gr, vikt 3 v: 1475 gr,
vikt 4 v: 1959 gr
Beige med vita tecken, avsaknad av svans.

Baron de Ley

Baronen

Solhems Blanco
Född: 15.03
Födelsevikt: 306 gr, vikt 1 v: 593 gr, vikt 2 v: 930 gr, vikt 3 v: 1342 gr,
vikt 4 v: 1763 gr
Beige och vit, lång svans.
Blanco

IMG_3555_c

S Blanco

Solhems Bouza do Rei
Född: 15.17
Födelsevikt: 318 gr, vikt 1 v: 605 gr, vikt 2 v: 972 gr, vikt 3 v: 1370 gr,
vikt 4 v: 1742 gr
Beige och vit, stubb svans.
Bouza do Rei

Buza

Solhems Blanc de Pacs
Född: 15.22
Födelsevikt: 316 gr, vikt 1 v: 617 gr, vikt 2 v: 1020 gr, vikt 3 v: 1429 gr,
vikt 4 v: 1746 gr
Beige med vita tecken, lång svans.

Blanc de Pacs

Pacs

S Blanc de Pacs

Solhems Blanc Sellecció
Född: 16.12
Födelsevikt: 329 gr, vikt 1 v: 627 gr, vikt 2 v: 951 gr, vikt 3 v: 1333 gr,
vikt 4 v: 1825 gr
Beige och vit, lång svans.
Blanc Selleccio

S Blanc Selleccio

Selleccio

Solhems Burgáns
Född: 17.03
Födelsevikt: 338 gr, vikt 1 v: 595 gr, vikt 2 v: 870 gr, vikt 3 v: 1186 gr,
vikt 4 v: 1615 gr
Beige och vit, kort svans.
Burgans

S Burgans

Solhems Beronia
Född: 18.25
Födelsevikt: 340 gr, vikt 1 v: 600 gr, vikt 2 v: 957 gr, vikt 3 v: 1361 gr,
vikt 4 v: 1775 gr
Beige och vit, avsaknad av svans.
Beronia

S Beronia